воскресенье, 12 октября 2008 г.

137 სკოლა
146-ე საჯარო სკოლაში მიმდინარეობს ტრენინგი

ტრენინგზე მუსშაობის პროცესი
ტრენერი ლელა აბაშიძე (მარცხნივ)